Cách đăng ký gói 3G rẻ nhất cho đồng hồ thông minh

Cách đăng ký gói 3G rẻ nhất cho đồng hồ thông minh

Cách đăng ký gói 3G rẻ nhất cho đồng hồ thông minh

  • NH00296

Đồng hồ thông minh dùng sim 3g/4G để hoạt động kết nối định vị, vì vậy khách hàng cần đăng ký gói 4G trước, tuy nhiên chỉ cần đăng ký gói rẻ nhất khoảng 10k / tháng là đủ dùng.

Đồng hồ thông minh dùng sim 3g/4G để hoạt động kết nối định vị, vì vậy khách hàng cần đăng ký gói 4G trước, tuy nhiên chỉ cần đăng ký gói rẻ nhất khoảng 10k / tháng là đủ dùng.

LƯU Ý: khách hàng mua sim điện thoại về cần lắp vào máy điện thoại mới gửi được cú pháp đăng ký (Không phải lắp vào đồng hồ ).Sau khi đăng ký thành công mới lắp vào Đồng hồ để cài đặt tiếp tục.

+ Đối với mạng Viettel: Gói TOMD10

  • Cước phí gói TOMD10: 10.000đ/lần đăng ký.
  • Dung lượng sử dụng: 200MB
  • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  • Cú pháp đăng ký soan TOMD10 gửi 191

+ Đối với mạng VINAPHONE: Gói M10

Dung lượng200MB
Giá cước10.000đ / 30 ngày
Cú phápDK M10 gửi 888
Cước phát sinh0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

+ Đối với mạng Mobiphone : Gói M10

  • Cước phí gói M10: 10.000đ/lần đăng ký.
  • Dung lượng sử dụng: 50MB
  • Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  • Cú pháp đăng ký soan DK M10 gửi 999

Bình luận