Dây Cáp sạc kẹp cho đồng hồ thông minh Wonlex GW400S, GW 400x, GW 400E, KT01, KT03

Dây Cáp sạc kẹp cho đồng hồ thông minh Wonlex GW400S, GW 400x, GW 400E, KT01, KT03

Dây Cáp sạc kẹp cho đồng hồ thông minh Wonlex GW400S, GW 400x, GW 400E, KT01, KT03 (Trắng)

  • NH00262
  • wonlex
89,000 Giảm giá 44 %
160,000 ₫

Sạc kẹp chuyên dụng cho đồng hồ thông minh Wonlex GW400S, GW 400x, GW 400E, KT01, KT03
An toàn cho đồng hồ.

Trắng

Sạc kẹp chuyên dụng cho đồng hồ thông minh Wonlex GW400S, GW 400x, GW 400E, KT01, KT03. Sạc chuyên dụng an toàn cho đồng hồ. Dùng sai sạc kẹp sẽ dễ dẫn đến việc hỏng pin của đồng hồ thông minh.

Bình luận