DÂY SẠC Đồng hồ định vị trẻ em DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28

DÂY SẠC Đồng hồ định vị trẻ em DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28

DÂY SẠC Đồng hồ định vị trẻ em DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28 (Trắng)

  • NH00263
  • wonlex
90,000 Giảm giá 43 %
160,000 ₫

Sạc kẹp chuyên dụng cho đồng hồ thông minh DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28 . Sạc chuyên dụng an toàn cho đồng hồ. Dùng sai sạc kẹp sẽ dễ dẫn đến việc hỏng pin của đồng hồ thông minh.

Cáp sạc chuyên cho đồng hồ DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28

Trắng

Sạc kẹp chuyên dụng cho đồng hồ thông minh DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28 . Sạc chuyên dụng an toàn cho đồng hồ. Dùng sai sạc kẹp sẽ dễ dẫn đến việc hỏng pin của đồng hồ thông minh.

Cáp sạc chuyên cho đồng hồ DF25, DF25G, DF31G, DF25P, DF26, DF27, DF28

Bình luận