Phụ kiện phun tưới

Phụ kiện phun tưới

HOT

Cút nối vòi nước CN-002

25,000 ₫

35,000 ₫

Cút nối vòi nước CN-001 cút nối có 3 ốc vít giúp bạn nối dây và đầu vòi nước. Có cút nối bạn dễ dàng tháo lắp vòi dễ dàng. Cút nối vòi nước CN-002 là loại cút zen có phần zen giúp bạn xoáy lắp dễ dàng khi vòi nước nhà bạn có phần zen có thể xoáy.

Mua hàng
HOT

Cút nối vòi nước CN-001

25,000 ₫

35,000 ₫

Cút nối vòi nước CN-001 cút nối có 3 ốc vít giúp bạn nối dây và đầu vòi nước. Có cút nối bạn dễ dàng tháo lắp vòi dễ dàng. Cút nối vòi nước CN-002 là loại cút zen có phần zen giúp bạn xoáy lắp dễ dàng khi vòi nước nhà bạn có phần zen có thể xoáy.

Mua hàng
HOT

Khớp nối đầu dây với nhau KN-002

25,000 ₫

40,000 ₫

Khớp nối đầu dây với nhau KN-002 Dùng để nối 2 đầu dây lại với nhau khi bạn muốn nối thêm dây

Mua hàng
HOT

Khớp nối đầu vòi KN-001

30,000 ₫

40,000 ₫

Khớp nối đầu vòi KN-001 dung để nối phần đầu vòi

Mua hàng
HOT

Cút nối vòi giãn nở

25,000 ₫

40,000 ₫

Cút nối vòi giãn nở

Mua hàng